Inskolning på förskolan

Lunch på Gräskobben. Lunch på Gräskobben. Foto: Claudia Fried

En helt ny värld öppnar sig för de barn som börjar på förskolan. Oavsett hur gammalt barnet är så kan det behövas en introduktion till livet på en förskola.

Vi försöker att så långt det är möjligt se till barnets individuella behov och föräldrarnas önskemål. Målet är att förälder och barn ska få en bra start på sin tid i förskolan och uppleva tillhörighet.

I Norra Jordbros förskolor tillämpar vi föräldraaktiv inskolning där förälder och barn är med hela dagen på förskolan under cirka tre dagar eller enligt överenskommelse. Barnen skolas in tillsammans med andra barn och erbjuds aktiviteter som speglar vår verksamhet.

Syftet med föräldraaktiv inskolning

Skapa delaktighet

Genom att föräldern är närvarande i tre hela dagar får de en inblick och är delaktiga i den värld deras barn kommer att vistas i.

Ge trygghet

Barnet kan i sällskap av sin förälder bekanta sig med allt nytt och spännande på förskolan utan att vara orolig för att föräldern ska försvinna.

Bygga relationer

Pedagoger, barn och föräldrar ges möjlighet att bygga upp en förtroendefull relation till varandra.

Så här går det till

  • Introduktion: Enskilt inskolningsmöte med barn/förälder på förskolan (tid meddelas i ett välkomstbrev).
  • Dag 1–3: Barn och förälder är på förskolan och deltar i alla aktiviteter (tid meddelas i ett välkomstbrev).
  • Dag 4–5: Resterande vecka ber vi er vara lättillgängliga ifall ert barn skulle behöva er.
  • Veckan som följer efter inskolningen går barnet sina ordinarie tider eller enligt överenskommelse.
  • En tid efter avslutad inskolning erbjuds ni föräldrar ett kortare uppföljningssamtal om hur inskolningsperioden varit.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2018