Organisation och ledning

Foto: Pixabay

Förskolan Gräskobben tillhör Jordbros förskoleområde tillsammans med förskolan Segelkobben, Knallen och Fjäderkobben, Blåsippan, Långbäling och Hemsö.

I Jordbros förskolor tar vi vara på varandras kompetenser och vi växer genom kollegialt lärande. Vi samarbetar och inspierar varandra till vidare utveckling.

På vår förskola arbetar vi i arbetslag, de äldre barnens avdelning bildar ett arbetslag, mellanbarnens avdelning är ett och de yngre barnens avdelning bildar ett arbetslag. Vi har en teamledare som har ett övergripande pedagogiskt ansvar. Vi har även en samordnare som ser till att all samordning på förskolan fungerar.

Senast uppdaterad: 3 mars 2023