Styrdokument och handlingsplaner

Regler och styrdokument för förskola och skola.

Förskolans styrdokument och handlingsplaner

Norra Jordbros förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt för den här sidan: graskobbensforskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 september 2020