Vår vision

Barnfötter i en ring. Barnfötter i en ring. Foto: Goli Rezaei

Norra Jordbros förskolors vision bygger på hållbarhet, glädje, respekt, närvaro, tillit och framtidstro.

I Norra Jordbros förskolor ska alla med! Alla ska känna att det är roligt att gå till förskolan. Verksamheten ska präglas av glädje, meningsfulla sammanhang, delaktighet och framtidstro. Alla ska ges möjlighet att utveckla sin självkänsla samt respekt och tolerans för andra. Alla ska känna att de är en tillgång i gruppen.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2018