Våra avdelningar

Nyckelpiga på löv Foto: Marina Samuelsen

På förskolan Gräskobben har vi tre avdelningar, en för de yngre barnen, en för mellan- och en för storbarn. På avdelning Jollen går barn som är 1–3 år, på avdelning Flotten blå går barn som är 3–4 år och på avdelning Flotten röd går barn som är 5–6 år.

Grunden i våra miljöer ska vara likvärdig, med en progression, en ökad svårighetsgrad. Ju längre upp i åldrarna barnen kommer desto mer avancerat blir utforskandet av material och de olika tekniker vi använder. Vi ser att barnen tar med sig och bygger på sina kunskaper och erfarenheter, de lär i samspel med varandra, miljö och material. Vi arbetar i tvärgrupper där barnen får möjighet att mötas och lära av och med varandra.

Senast uppdaterad: 15 september 2022