Vår förskola

Förskolan Gräskobben ligger naturskönt i norra Jordbro. Vi har en stor gård som lockar till lek och spännande upptäckter och vi har nära till naturen och kommunikationer.

Gräskobben är en del av Jordbro förskolor.

Vår verksamhet bygger på Reggio Emilias filosofi kring barns lärande och utforskande. Vi värnar om delaktighet och samarbete med familjer.

För oss är förskolan som mötesplats viktig. Barnen får gemensamt och enskilt utforska demokrati genom olika uttryckssätt.

På förskolan Gräskobben ska barnen ha rätt till en pedagogisk verksamhet under hela sin dag på förskolan, det vi kallar utbildning. Vi arbetar  projektinriktat, barnen får utforska sina frågor och teorier i en pedagogisk miljö inne och ute. Vi använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att barnen tillsammans med sina kompisar och famijer ska få syn på sin utveckling och sitt lärande på förskolan. Förskolan ska vara en demokratisk mötesplats där barnen blir huvudpersoner i sitt eget lärande och där barnens frågor tas på allvar. Att kunna påverka sin situation och få sin röst hörd är en av grunderna i ett demokratiskt samhälle

Senast uppdaterad: 15 september 2022